پر بازدیدترین محصولات
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

تلسکوپ اکسپلور ساینتیفیک مدل MN-152 DAVID H. LEVY COMET HUNTER

شناسه کالا:51462

 • نوع اپتیک:ماکستوف-نیوتونی
 • نوع مقر:ندارد
 • محدوده قطر دهانه:بین 115 تا 200 میلی متر
 • محدوده فاصله کانونی:بین 600 تا 1200 میلی متر
 • موتور:خیر
 • جستجوی خودکار:خیر
قیمت: 33,735,000تومان

تلسکوپ برسر مدل Junior 60/700

شناسه کالا:51488

 • نوع اپتیک:شکستی آکروماتیک
 • نوع مقر:Altazimuth
 • محدوده قطر دهانه:تا 80 میلی متر
 • محدوده فاصله کانونی:بین 600 تا 1200 میلی متر
 • موتور:خیر
 • جستجوی خودکار:خیر
قیمت: 1,495,000تومان

تلسکوپ برسر مدل Messier 10 Inch

شناسه کالا:51474

 • نوع اپتیک:نیوتونی
 • نوع مقر:دابسونی
 • محدوده قطر دهانه:250 میلی متر و بالاتر
 • محدوده فاصله کانونی:بین 1200 تا 1500 میلی متر
 • موتور:خیر
 • جستجوی خودکار:خیر
قیمت: 12,978,000تومان

تلسکوپ برسر مدل Messier 130/650 mm

شناسه کالا:51478

 • نوع اپتیک:نیوتونی
 • نوع مقر:دابسونی
 • محدوده قطر دهانه:بین 115 تا 200 میلی متر
 • محدوده فاصله کانونی:بین 600 تا 1200 میلی متر
 • موتور:خیر
 • جستجوی خودکار:خیر
قیمت: 4,437,000تومان

تلسکوپ برسر مدل Messier 150/750 mm

شناسه کالا:51484

 • نوع اپتیک:نیوتونی
 • نوع مقر:دابسونی
 • محدوده قطر دهانه:بین 115 تا 200 میلی متر
 • محدوده فاصله کانونی:بین 600 تا 1200 میلی متر
 • موتور:خیر
 • جستجوی خودکار:خیر

تلسکوپ برسر مدل Messier 8 Inch

شناسه کالا:51496

 • نوع اپتیک:نیوتونی
 • نوع مقر:دابسونی
 • محدوده قطر دهانه:بین 200 تا 250 میلی متر
 • محدوده فاصله کانونی:بین 1200 تا 1500 میلی متر
 • موتور:خیر
 • جستجوی خودکار:خیر
 •  
 •  

تلسکوپ برسر مدل Pollux 150/1400 mm

شناسه کالا:51497

 • نوع اپتیک:بازتابی-نیوتونی
 • نوع مقر:استوایی
 • محدوده قطر دهانه:بین 115 تا 200 میلی متر
 • محدوده فاصله کانونی:بین 1200 تا 1500 میلی متر
 • موتور:خیر
 • جستجوی خودکار:خیر
قیمت: 5,779,000تومان

تلسکوپ برسر مدل Sky Lux 80/900

شناسه کالا:51495

 • نوع اپتیک:شکستی آکروماتیک
 • نوع مقر:استوایی
 • محدوده قطر دهانه:تا 80 میلی متر
 • محدوده فاصله کانونی:بین 600 تا 1200 میلی متر
 • موتور:خیر
 • جستجوی خودکار:خیر

تلسکوپ دریسکو مدل F60700

شناسه کالا:51465

 • نوع اپتیک:شکستی آکروماتیک
 • نوع مقر:سمتی ارتفاعی
 • موتور:خیر
 • جستجوی خودکار:خیر

تلسکوپ دریسکو مدل F700127EQ

شناسه کالا:51492

 • نوع اپتیک:شکستی آکروماتیک
 • نوع مقر:سمتی-ارتفاعی-استوایی
 • موتور:خیر
 • جستجوی خودکار:خیر
 •  
 •